سجاد احدی
برو بچه های قدیم انجمن مدیریت -دانشگاه پیام نور گرگان
سه شنبه چهاردهم آذر 1391 | 3:9 | سجاد احدی |

چهارشنبه هفدهم خرداد 1391 | 15:14 | سجاد احدی |

لیست کتب موجود

1  آمار و کاربرد آن بر مدیریت الوداری    
2  آمار و کاربرد آن بر مدیریت رحمتی    
3  اصول حسابداری1 دكتر حضوری   
4  اصول حسابداری2 دكتر حضوري    
5 اقتصاد خرد خداداد كاشي    
6  اقتصاد خرد دكترغفاری    
7  اقتصاد خرد فرحمند حبيبي    
8  تحقیق در عملیات حیدری    
9  تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها رافعی    
10  تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها فهیم طالبی    
11  تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتها دكتر سرلک    
12  تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتها دكتر موسوي    
13  تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتها دكتر موغلی    
14  توسعه اقتصادي دكتر لشكري    
15  توسعه اقتصادی و برنامه ریزی  فرحمندحبیبی    
16  حسابداری دولتی دكتر حضوری    
17  حقوق اساسی ناصحی    
18  حقوق  اساسي كاتب    
19  روش تحقیق در مدیریت دكتراحمدی    
20  روش تحقیق در مدیریت دكتر حضوری    
21  روش تحقیق در مدیریت درویش    
22  ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت1 صحت خواه    
23  ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت2 سلطانی    
24  ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت2 میرزایی    
25  زبان تخصصي1 ثمربخش تهراني    
26  زبان تخصصي1 منجمي    
27  زبان تخصصي2 ثمربخش تهراني    
28  زبان تخصصي2 منجمي   
29  سازماندهی و اصلاح روشها و تشکیلات دكتر رسولی    
30  سير انديشه و تحول نهادهاي اداري جمشيدي    
31  سیستم های اطلاعاتی مدیریت دكتر حسینی    
32  سیستم های اطلاعاتی مدیریت دكتر سرلک    
33  فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه دكتر احمدي    
34  فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه درویش    
35  فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه دكتر سرلک    
36  مباحث ویژه در مدیریت دولتی دكتر اميرخانی    
37  مباحث ویژه در مدیریت دولتی فهیم طالبی    
38  مباحث ویژه در مدیریت دولتی دكترموغلی    
39  مبانی سازمان و مدیریت دكتر اميرخانی    
40  مبانی سازمان و مدیریت  درویش    
41  مبانی سازمان و مدیریت  دكتر موغلی    
42  مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن ولیلو    
43  مبانی مدیریت دولتی1 فیاضی    
44  مبانی مدیریت دولتی1 دكتر موسوي    
45  مبانی مدیریت دولتی2 دكتر اميرخانی    
46  مبانی مدیریت دولتی2 فیاضی    
47  مدیریت بهره‌وری نیروی انسانی دكتر اميرخانی    
48  مدیریت تحول سازمانی دكتر رسولی    
49  مدیریت تطبیق درویش    
50  مدیریت تعاونیها درویش    
51  مدیریت تولید دكتر اميرخانی    
52  مدیریت رفتار سازمانی دكتر احمدی    
53  مدیریت رفتار سازمانی الوداری    
54  مدیریت رفتار سازمانی دكتر رسولی    
55  مدیریت رفتار سازمانی رافعی    
56  مدیریت رفتار سازمانی كاتب    
57  مدیریت رفتار سازمانی دكتر موغلی    
58  مدیریت سازمانهای محلی و شهرداریها فهیم طالبی    
59  مدیریت مالی1 شفیع زاده    
60  مدیریت مالی1 صلواتی    
61  مدیریت مالی2 هدایتیان    
62  مدیریت منابع انسانی دكتراحمدی    
63  مدیریت منابع انسانی دكتر رسولی    
64  مدیریت منابع انسانی دكتر سرلک    
65  مقدمه اي برروش تحقيق درمديريت دكتر خدابخش

برای دانلود کتاب موردنظر اینجا کلیک کنید .


سه شنبه یازدهم خرداد 1389 | 21:0 | سجاد احدی |

Menu
.............................................
Theme Weblog
.............................................
Design
.............................................
Other
.............................................